Dansk oversætterleksikon

Så er Dansk oversætterleksikon en realitet. HURRA! Dansk Oversætterleksikon er etableret efter svensk forbillede og på initiativ af oversætteren Anne Marie Bjerg. Leksikonet redigeres af oversætterne Rasmus Hastrup og Morten Visby. Til projektet er knyttet et rådgivende redaktionspanel bestående af Anne Marie Bjerg, Niels Brunse og Henning Vangsgaard. Artiklerne udarbejdes af en broget skare af oversættere,...

Der går et spøgelse gennem litteraturen …

Af: Rasmus Hastrup & Morten Visby Det er en kendsgerning, at en meget væsentlig del af den litteratur, man har læst i Danmark op gennem historien, har været oversat. Havde det ikke været for oversætterne og deres værker, ville store dele af verdens bedste litteratur kun have været tilgængelig for læsere med særlige fremmedsproglige kundskaber....

Overbringeren af den gode historie …

Af: Ellen Wulff Jeg vil sådan set bare sige tak – for den ærefulde påskønnelse af mit arbejde og for pengene som falder på et tørt sted. Jeg vil ikke sige at det ikke er velfortjent. Dels har jeg virkelig puklet som en kamel, og dels fortjener overbringeren af den gode historie at blive hædret. Oversættelsen...

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.